Sound of Laos : Road trip หนองเขียว เมืองงอย

ออกไปจากกรอบเดิม ๆ กับการเที่ยวแบบโนแพลน มีแต่ตัวและตั๋วเครื่องบิน จุดหมายตลอดการเดินทางคือการไปหาเอาข้างหน้า ซึ่งนำพาเราให้ไปพบกับหนองเขียวและเมืองงอย ปลายทางที่ทั้งสุข สนุก ประทับใจ มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่นี่ ...