Annapurna Base Camp : จากภูกระดึง … จนถึงหิมาลัย

บันทึกแห่งความทรงจำ ... 9 วันเต็มกับการเทรกกิ้งในอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย "อันนาปุรณะ" ประเทศเนปาล