Leh Ladakh ผจญภัยสุดปลายฟ้า ใต้หล้าหิมาลัย

ผจญภัยในดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัย หนึ่งในเดสทิเนชั่นโร้ดทริปยอดนิยมที่สุด เลห์ ลาดักห์ อินเดียเหนือ ฝ่าสภาพอากาศอันโหดร้าย สู่ทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ และสวยงามจนแทบจะหยุดหายใจ